Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Antic Hospital Municipal

Nova façana, 1893-1894

Josep Moll Vidal

1987-1992, Santiago Udaeta

L’any 1891 es va traslladar l'hospital de la ciutat de l'edifici dels Socors a l'edifici de l'antic convent de Sant Antoni, situat als afores del casc antic, on es van realitzar obres per acollir el nou ús. Uns anys més tard es va executar la nova façana segons el dibuix del delineant municipal Josep Moll, que preveia la construcció d'un cos sobresortit de la construcció antiga, amb arcades a la planta baixa, la qual cosa crearia una nova façana a la plaça.

Les obres recents han modernitzat l'edifici i han ampliat els seus espais, de tal manera que només s'han conservat la façana i els porxos de les antigues dependències.

La façana principal recull la idea del pòrtic com a element clau de l'edifici públic. Una idea materialitzada al mercat i que tenia el precedent més antic a Menorca, si ens referim a l'arquitectura urbana, en ses Voltes de Ciutadella.

El pòrtic és un espai que trenca el pas directe de l'exterior a l'interior i crea un àmbit intermedi que permet l'intercanvi comercial i social, protegeix de les inclemències del temps i facilita altres activitats públiques.

El nou edifici, entre el carrer del Canonge Moll i el Camí d'Algaiarens, de planta trapezoïdal, es va distribuir al voltant d'un pati central que prima la seva funcionalitat. Les seves noves façanes es van dissenyar a partir d'elements reinterpretats de l'edifici original.

Actualment és hospital geriàtric de gestió municipal.

Titularitat i gestió: Ajuntament de Ciutadella

Tornar