Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Cementiri Antic

1838

El recinte antic és de planta quadrada amb sepultures de galeria que delimiten l'espai central; les de pati ocupen part dels recorreguts amb una compartimentació que recorda la del cementiri de Maó perquè la seva distribució part del monòlit situat en el centre, si bé la planta d'aquell és rectangular.

El recinte antic està situat al centre del conjunt actual, format per una primera ampliació semicircular datada l'any 1879, a través de la qual s'accedeix al conjunt, i una altra dels anys seixanta de segle XX, situada al fons, que no té cap interès arquitectònic.

Les façanes estan formada per una successió del mateix model de panteó, d'arquitectura senzilla, amb cúpules en els quatre panteons dels extrems que són, juntament amb els xiprers, els elements que denoten la presència del cementiri des de l'exterior.

Tornar