Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Ses Voltes

sesVoltesCarrer de Josep Maria Quadrado

El nom de ses Voltes fa referència als arcs, a les voltes de pedra de marès que sostenen les voltes dels edificis que cobreixen les voreres del carrer més cèntric de Ciutadella i d'una petita part de la plaça Nova.

És una arquitectura anònima, d'una gran qualitat ambiental i funcional, que ha conservat l'aspecte antic i la seva característica més important: el color blanc del conjunt. Malgrat que se suposa que l'origen d'aquests corredors coberts és molt antic, actualment es desconeix la seva cronologia, encara que s’ha documentat un enderroc de voltes en un edifici de la plaça Nova l'any 1820.

El nom del carrer de les Verdures, que rebia antigament el tram que va de la plaça Vella a la Nova, ens remet a l'activitat de mercat que havia de desenvolupar-se sota aquests espais temps enrere.

La successió d'arcades defineix una façana oberta en cada costat del carrer i la posició més alta de la vorera evita bastants problemes els dies de pluja. El ritme creat sota el pas per la combinació transversal d'arcs ogivals i arcs de mig punt, que suporten les parets de càrrega i les mitgeres de les cases, proporciona unes imatges molt singulars i interessants en els recorreguts per aquests porxos.

Tornar