Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Sala Sant Josep

SALA D'EXPOSICIÓ

ANTIGA ESGLÉSIA DE SANT JOSEP

1637

Restauració: 1988-1989. Antoni Vivó


Petita església reconstruïda durant el segle XVII sobre una anterior del segle XIV, dedicada a Sant Antoni. La planta de nau única i sense capelles té forma rectangular i presenta una lleugera irregularitat. Malgrat l'estranya sensació que produeix la falsa esquadra quan s'observa el sostre, els arcs ogivals, molt prims i esvelts, sostens unes voltes de marès formades amb pedres de diferents colors bastant contrastats, usuals a les construccions urbanes de Ciutadella.

L'espai interior restaurat el 1989 per ser utilitzat com a sala d'exposicions de la Caixa de Balears Sa Nostra, mostra un ambient que sorprèn per l'altura de les voltes en un recinte tan petit.

La façana actual és producte d'una reforma, bastant desafortunada, del segle XIX, que va situar la portada en un lloc diferent de l'original, va crear l'arc ogival amb capitells d'ornamentació vegetal, va ubicar el rosetó al mig de la façana i va deixar la pedra de marès a la vista.

Titularitat i gestió: Caixa de Balears Sa Nostra

Tornar