Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Setmana Santa

És una celebració religiosa, de les anomenades movibles del calendari, doncs mai tenen lloc el mateix dia i mes. Està subordinada a l'any lunar, i la data depèn de quan té lloc la primera lluna plena de l'equinocci de primavera.

La Setmana Santa té quatre dies principals: Diumenge de Rams, Dijous Sant, Divendres Sant i Diumenge de Pasqua o de Resurrecció. A Ciutadella, com en el conjunt de la Menorca catòlica, es viu amb els corresponents oficis religiosos i les processons de Diumenge de Rams, Divendres Sant i Resurrecció (és l’anomenada Processó de l'Encontre).

Tornar