Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Zona centre

zturistiques_zcentroInclou dos polígons i una urbanització amb un sistema d'Entitat de Conservació Urbanística (ECU), la qual cosa implica que les inversions a realitzar es comparteixen en un 50% amb aquesta institució.

Tornar