Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Servei de Medi Ambient

 Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Ubicació
Àrea de Territori i Entorn
Servei de Medi Ambient
Plaça des Born, s/n
07760 Ciutadella de Menorca

971 48 41 55 

 mediambient@ajciutadella.org

 


Agenda
Local21
Platges i
cales
Energia
sostenible
Préstec gratuït dels
gots reutilitzables
Espais naturals
protegits
Ecosistemes
naturals
 Notícies relacionades
amb el servei
Dades de contaminació atmosfèrica
i qualitat de l'aire a Ciutadella


En aquest apartat trobareu diverses informacions d’interès sobre temàtica ambiental com ajuts, subvencions i bonificacions ambientals, guies de bones pràctiques sobre l’ús de l’aigua, dades de contaminació de l’aire a Ciutadella, informació sobre com reciclar els residus a Menorca, guies de bones pràctiques sobre l’ús de l’energia a casa i el manual de bones pràctiques del carril velo de Ciutadella.

caption
Documents i enllaços d'interés
Ajuts i subvencions
Aigua
Residus
El bon ús de l'energia a ca nostra. Eina útil que permet identificar les opcions d'estalvi i ús racional de l'energia a casa i també en els desplaçaments
El recorregut de l'energia. Generació i subministrament elèctric, energia solar, èolica, biomassa, biocombustibles, nuclear. L'energia als edificis residencials i de serveis i en el trasport i la mobilitat. Experiències pràctiques, visites i simuladors
Mapa carril velo i aparcaments
Manual de bones pràctiques del carril velo de Ciutadella
Rutes en BTT
Tornar