Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Servei de Medi Ambient

 Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Ubicació
Àrea de Territori i Entorn
Servei de Medi Ambient
Plaça des Born, s/n
07760 Ciutadella de Menorca

971 48 41 55 

 mediambient@ajciutadella.org

 


Agenda
Local21
Litoral i
platges
Energia
sostenible
Informació
d'interès
Préstec gratuït dels
gots reutilitzables

  
Notícies relacionades
amb el servei

Tornar