Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 8 d'abril al 7 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Govern i Idioma

Menorca pertany a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’Estatut d'Autonomia de la qual reconeix un govern autonòmic amb seu a Palma de Mallorca, i un govern insular, anomenat Consell Insular, per a cada una de les illes. El Parlament de les Illes Balears té el poder legislatiu.

L'Estatut reconeix com a idiomes oficials de la Comunitat Autònoma tant la llengua castellana com el català propi de les Illes, una variació dialectal que es parla amb notables diferències fins i tot entre illes i entre poblacions d'un mateix territori insular.

Tornar