Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Reclamacions

Tots els establiments turístics disposen de fulls oficials de reclamació a disposició dels clients. El visitant pot trobar també els esmentats fulls a les oficines d'informació turística.

Tornar