· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Història del Museu

El 14 d’abril de 1935 es va inaugurar el Museu Historicoartístic de Ciutadella en els baixos de la casa consistorial per iniciativa d’un col·lectiu interessat en la recuperació del llegat històric de la ciutat, encapçalat per Josep Cavaller Piris, que és nomenat director tècnic de la institució.

El Museu s’inaugura amb quatre salons dedicats, cadascun d’aquests, a diferents personalitats il·lustres de Ciutadella: Josep M. Quadrado i Nieto, Rafael Oleo i Quadrado, Francesc Barceló i Caimaris, i Joan Benejam.

En aquest moment es redacten les bases per a la creació de la institució museística i se n’inicia l'organització a partir de criteris basats en el col·leccionisme d’objectes. Es du a terme una política d’adquisició de materials i es crea la Junta del Museu per a una gestió correcta. Per al manteniment del Museu es reben subvencions de l’Ajuntament de Ciutadella i de l’antiga Diputació Provincial de Balears.

L’activitat investigadora del Museu s’inicia amb l’exploració de la planícia de Sant Nicolau, a la recerca dels fonaments de l’antiga ermita del mateix nom, on es van trobar els testimonis de la necròpolis baiximperial romana de Ciutadella.

Durant el període de la Guerra Civil el Museu queda tancat, tot i que es té constància d’una certa activitat per part de Francesc Capó, funcionari municipal que se n'encarrega del manteniment.

El 20 de juny de 1939 es reobre el Museu i, des d'aquest moment i fins al 1946, se'n fa càrrec Tomàs Squella, tot i que la institució seguirà essent dirigida per Josep Cavaller fins a la seva mort. Durant aquest període es fan remodelacions de les sales d’exposicions i es continua amb la feina d'inventari de la col·lecció.

A partir de 1959 el nou responsable del Museu passa a ser Guillem Florit, que renova la infraestructura museística i promou la investigació. Així, es du a terme l’excavació de la naveta des Tudons, dirigida per M. Lluïsa Serra, directora del Museu de Belles Arts de Maó, i per Lluís Pericot, de la Universitat de Barcelona, la qual cosa permet l’ingrés d’una important col·lecció de material talaiòtic al Museu.

El 1972 es fa càrrec del Museu Joan Manel Casasnovas, a qui seguiran Ferran Casasnovas i Joan López durant un període curt de temps. Finalment, el Museu quedarà en mans de Joan Casasnovas, que reorganitzarà el funcionament intern del Museu i començarà una nova política d’adquisicions de material de tipus etnològic.

Arran de l’ampliació de les dependències de la Policia Municipal, el 1983, que inclou part de les sales de l’antic museu, aquest es tanca i els seus fons són inventariats i emmagatzemats per Gustau Joan, a l’espera de la nova ubicació en el bastió de sa Font, edifici cedit per part del Ministeri de Cultura a l’Ajuntament, i on es pretén situar la nova seu del Museu Municipal de Ciutadella.

Les obres del bastió s’inicien el 1985, però no s’acaben fins el 1995, quan el Govern Balear i l’Ajuntament de Ciutadella subvencionen la restauració total de l’edifici. Aquest mateix any es torna a obrir el Museu Municipal amb els fons arqueològics.

Així, a partir del 1995 el Museu Municipal reobre les portes a la nova seu de l’edifici del bastió de sa Font, on en l’actualitat s’hi troba ubicat.
Tornar