· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Exposició permanent

Com ja hem dit, es tracta d'un museu historicoarqueològic de temàtica general amb una exposició permanent sobre la història de Ciutadella, des de l'època prehistòrica i fins a l'època musulmana i l'arribada d'Alfons III el 1287. Així, a partir dels objectes arqueològics exposats, els visitants poden fer un recorregut per les diferents etapes històriques de l'illa.

L'exposició permanent comença amb els inicis del poblament de l'illa i la convivència dels primers pobladors amb el Myotragus balearicus, segueix amb una vitrina dedicada al període pretalaiòtic i a les formes de vida i costums d'aquest moment, i segueix amb l'etapa talaiòtica, a la qual es dedica un conjunt ampli de vitrines per tal d'explicar les formes de vida, els costums i les relacions d'aquesta cultura endèmica i representativa de Menorca i Mallorca.

Després de l'etapa talaiòtica, trobam un espai dedicat a l'època romana, on, a partir dels objectes arqueològics, s'intenta explicar al visitant el canvi que va representar l'entrada de l'illa dins l'òrbita romana pel que fa als costums i a les maneres de viure dels seus habitants. Per acabar aquest període, hi ha una vitrina dedicada als orígens del cristianisme a Menorca i a les basíliques paleocristianes.

Per últim, trobam un espai dedicat a les incursions vàndales, a l'imperi bizantí, al final de l'imperi romà i a l'inici de l'etapa musulmana de Menorca, amb algunes vitrines de material arqueològic corresponent a aquest període islàmic de Menorca.

Tornar