· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Exposicions temporals

Al Museu trobam un petit espai dedicat a exposicions temporals, actualment ocupat per una petita mostra del material subaquàtic extret de les excavacions arqueològiques subaquàtiques fetes a Cala en Busquets durant el 2006.

En aquestes obres es van recuperar un seguit de materials d'època medieval, islàmica, romana i púnica. Hi destaca la troballa de les restes de tres possibles vaixells romans d'èpoques diferents que transportaven productes a través de les rutes marítimes del Mediterrani.

Tornar