Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Projectes educatius

L’Àrea d’Educació complementa la seva tasca educativa organitzant una sèrie d’accions destinades a tota la població de Ciutadella.
Aquestes actuacions, emmarcades dins el treball comunitari i dins la filosofia del Projecte Educatiu de Ciutat, pretenen fomentar una ciutadania crítica, responsable i transformadora.
Tornar