· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Pacte de Batlles per a l’Energia Sostenible

El Pacte de Batlles és el principal moviment europeu on participen les autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l’eficiència energètica i d’utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris. Amb el seu compromís, els firmants del Pacte s’han proposat superar l’objectiu de la Unió Europea de reduir en un 20 % les emissions de CO2 abans del 2020.

El  Pacte  dels  Batlles  compromet a tots els municipis signants a elaborar un pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES), amb un programa d’accions que permeti la reducció en més d’un 20% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle del municipi abans el 2020, respecte dels nivells del 2005.

L’Ajuntament de Ciutadella de Menorca es va adherir al Pacte en sessió plenària de dia 23 de juliol de 2009, el Pla d’Acció per a l’energia Sostenible va ser aprovat en sessió plenària de dia 16 de desembre de 2010, tot i que es va tornar a aprovar amb algunes modificacions en el plenari de dia 15 de desembre de 2011.

El PAES inclou un inventari d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, una diagnosi energètica del municipi, el recull d’actuacions, un pla de seguiment, un pla de participació i un pla de comunicació.

 
Tornar