· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Decàleg 
dels esportistes 
Drets dels
esportistes
Programa L'Esport Mou
Ciutadella


La Corporació Municipal de l’Ajuntament de Ciutadella i l’Àrea Socioeducativa, des del primer dia de feina dins l’Ajuntament, han tingut clara la transversalitat que han de compartir totes les subàrees que integren l’Àrea Socioeducativa: Atenció Social, Cultura, Educació, Esports, Igualtat de Gènere, Joventut i Participació Ciutadana, Projecte de Ciutat, Escoles Infantils.

Tots han de tenir uns valors i unes accions coordinats, que han de facilitar que la nostra ciutadania adquireixi valors, i estigui més adaptada i acceptada dins el nostre municipi.

Açò s’ha de fer amb un projecte que integri diferents subàrees, i per açò es presenta aquest dossier d'Eduquem amb l'Esport, que relaciona Esports i Educació, i que va dirigit de forma inicial principalment a les modalitats esportives que es practiquen en espais municipals; però també pretén ser un model esportiu que sigui seguit per totes les entitats esportives de Ciutadella.

Aquest projecte respon bàsicament a dues responsabilitats:

- La responsabilitat moral que empeny l’Ajuntament a aplicar aquells principis metodològics i educatius que permetin el desenvolupament integral dels nostres joves esportistes.

- L'obligació jurídica que respon a la legislació que s’ha d’aplicar en l'esport en edat escolar, i al compliment de les competències que la Llei de l’esport balear atribueix als municipis.

Per aconseguir la implantació d’aquest model, es compta amb tres grans aliats:

- Els nostres professionals de les àrees d’Esports i Educació, que lideren les accions en la implantació del projecte.

- Els nostres grans col·laboradors en promoció d’esport en edat escolar, els clubs i les entitats esportives, representats per l’esforç dels entrenadors i dels directius dels clubs.

- Els pares, les mares i altres agents socials que ajuden que els nostres joves ciutadans s’eduquin i creixin amb uns valors arrelats que els ajudin a ser més feliços, autònoms i solidaris amb la resta de ciutadans.

Per aquest motiu, es presenta el nou model esportiu "Eduquem amb l'esport", que l’Ajuntament de Ciutadella proposa, amb els dos avals necessaris:

- Model dissenyat pels tècnics i professionals de l’esport i l'educació, que asseguren una planificació adaptada a criteris tècnics i òptims.

 - Model que compleix la legislació en matèria d’activitat esportiva en edat escolar.
Tornar