· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Objectius de l'esport en les edats més joves


L'esport en les edats més joves és, per a nosaltres, un mitjà educatiu que complementa l'educació escolar i familiar. A través de l'esport aconseguirem uns beneficis en els àmbits següents:
 

  • Físic: millora de la condició física dels fillets, i aportació d'unes actituds i uns hàbits que permetran un estil de vida saludable.
  • Psicològic: millora de l'autoestima i desenvolupament de l'autoconfiança com a persones.
  • Social: foment de la sociabilitat i les relacions socials.

En definitiva, ens hem de plantejar una activitat oberta on tots hi tenen lloc. La finalitat ha de ser arribar al desenvolupament integral dels fillets en els àmbits: motriu, cognitiu, afectiu i social. Per aconseguir-ho procurarem:
  • Treballar conjuntament els pares, entrenadors i esportistes cap a un mateix objectiu, que pot resumir-se així: "Tots hi podem participar, tots ens esforçam per fer-ho bé i no tot és guanyar".
  • Fomentar l'esport a totes les edats: l'esport ha de ser una part important de l'educació i de la cultura al llarg de la nostra vida; per tant, l'esport ha de ser un element que ens permeti créixer com a persones.
  • Aconseguir una pràctica saludable: l'esport ens ha d'ajudar a trobar-nos millor, a xalar amb el que feim i a reflexionar-hi; tot això ens permetrà practicar esport en unes condicions òptimes i saludables.
  • Aconseguir un esport diferent, on tots els fillets hi participin i s'ho passin bé; per aconseguir-ho és important adaptar l'esport a les capacitats i limitacions de cada fillet.
  • Potenciar la cooperació, el respecte i la solidaritat com a elements bàsics per a una òptima pràctica esportiva. Cal fomentar la idea que tots feim equip i som necessaris.
  • Conèixer i respectar les regles del joc: tant els pares com els fillets hem d'acceptar les decisions tant dels àrbitres com dels entrenadors; al mateix temps, hem de tenir cura del material esportiu i de les nostres instal·lacions per poder gaudir-ne més temps.
Tornar