Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric-Artístic de Ciutadella

Documentació de consulta de la normativa del Pla Especial de Protecció del conjunt històric-artístic de Ciutadella.

Per obrir les fitxes del Pla Especial has d'entrar a l'enllaç "Plànol d'accés als fitxers". Una vegada a dins podràs visualitzar a la columna de la dreta un menú desplegable amb tots els fitxers.

Tornar