· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

FÀTIMA ANGLADA AMETLLER

Sergi Servera

Documentalista de professió, gestora cultural, activista i escriptora.

Actual presidenta d'ABADIB, l'Associació de Documentalistes de Balears.

Sóc docent i dinamitzadora cultural.

Després de temps dedicat-me a l'associacionisme insular i interinsular;
de contactes amb programes col·laboratius socioculturals a nivell nacional i internacional; després de tasques docents a col.lectius en risc d'exclusió social; de dinamitzacions de grups d'infants i joves per a administracions municipals i insulars; després de la gestió de programes per a l'eliminació de desigualtats en famílies i per a famílies ha arribat el moment d'actuar a un altre nivell.

 

Tornar