· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Targeta verda
Tramitar

Objecte del Tràmit: Aquest tràmit té com objecte la concessió o denegació de la targeta verda que permet estacionar en zones verdes del municipi. Per a obtenir-la s'ha d'estar empadronat a Ciutadella amb una antiguitat mínima de 6 mesos.
Àmbit de responsabilitat: Servei de Seguretat Ciutadana
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà que reunesqui els requisits establerts.
Requisits a complir: Realitzar la sol·licitud presencialment o telemàticament.
Documentació a presentar: En cas de realitzar el tràmit presencialment s'ha de presentar:
- fotocòpia del permís de conduir
- fotocòpia del permís de circulació
- fotocòpia de la fitxa tècnica
- fotocòpia de l'assegurança del vehicle.
En cas de realitzar el tràmit telemàticament no s'ha de presentar cap tipus de document.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC- Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971.48.41.57 (només informació)
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.carpetaciutadana.org
Què ha de demanar el ciutadà: O bé la renovació de la targeta verda o la sol·licitud de la primera.
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: - Tràmit realitzat telemàticament: gratuït - Tràmit realitzat presencialment: 27,89 €
Resposta al ciutadà: 1 mes
Marc Legal: Ordenança municipal de targetes de circulació.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Aquestes targetes es poden sol·licitar en qualsevol moment de l'any. Per a les renovacions anuals, el període de sol·licitud serà a partir del dia 1 de desembre.
Igualment, el vehicle ha de constar en nom del sol·licitant i no tenir càrregues o multes pendents.