Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Targeta verda
Tramitar

Objecte del Tràmit: Aquest tràmit té com objecte la concessió o denegació de la targeta verda que permet estacionar en zones verdes del municipi. Per a obtenir-la s'ha d'estar empadronat a Ciutadella amb una antiguitat mínima de 6 mesos.
Àmbit de responsabilitat: Servei de Seguretat Ciutadana
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà que reunesqui els requisits establerts
Requisits a complir: Realitzar la sol·licitud presencialment o telemàticament
Documentació a presentar: En cas de realitzar el tràmit presencialment s'ha de presentar: fotocòpies del permís de conduir, del permís de circulació, de la fitxa tècnica i de l'assegurança del vehicle.
En cas de realitzar el tràmit telemàticament no s'ha de presentar cap tipus de document.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Oficina d'Atenció al Ciutadà - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971484157 (només informació)
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.carpetaciutadana.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: - Tràmit realitzat telemàticament: gratuït - Tràmit realitzat presencialment: 27,89 €
Resposta al ciutadà: 1 mes
Marc Legal: Ordenança municipal de targetes de circulació
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Aquestes targetes es poden sol·licitar en qualsevol moment de l'any