· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Autorització per a repartir publicitat
Tramitar

Objecte del Tràmit: Es tracta d'una sol·licitud d'autorització per a poder efectuar el repartiment domiciliàri de fulletons publicitaris.
Àmbit de responsabilitat: Àrea de Governació
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà que complesqui els requisits establerts
Requisits a complir: Presentar sol·licitud normalitzada
Documentació a presentar: - instància sol·licitud general indicant període i la zona en la que es repartirà, el número de fulletons a repartir i qui realitzarà el erpartiment.
- acreditació o documentació acerditativa de la representació (art. 32.2 de la Lei 30/1992) per a la realització de tràmits administratius, si és necessari.
- model de fulletó del que es vol repartir

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça del Born, s/n
Per telèfon (només informació): 971 381 050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: oac@ajciutadella.org
Altres:
Plana web: ciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 27,89 €
Resposta al ciutadà: 1 mes
Marc Legal: Llei 5/1997, de 8 de juliol que regula la publicitat dinàmica de les Illes Balears
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Aquesta autorització es pot sol·licitar en qualsevol moment de l'any.

Documentació que genera l'Ajuntament:
1) Informe de l'enginyer.
2) Oficis de deficiències, si escau.
3) Resolucions.
4) Notificacions.

 


Documents Relacionats: