· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Tinença d'animals potencialment perillosos
Tramitar

Objecte del Tràmit: Concessió o denegació de la llicència administrativa per a la tinença d'animals domèstics potencialment perillosos.
Àmbit de responsabilitat: Salubritat Pública i Canera
Qui ho pot demanar: Aquesta llicència és preceptiva per a la tinença d'un animal potencialment perillós.
La persona sol·licitant ha d'estar empadronada a Ciutadella

Requisits a complir: Presentar sol·licitud normalitzada
Documentació a presentar: DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA
- DNI original
- certificat emès per la Conselleria d'Agricultura i Pesca de no haver estat sancionat per la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment perillosos. La sol·licitud es realitza a "Sa Roqueta", edifici ubicat al Polígon de Ciutadella.
- certificat d'antecedents penals expedit per la Gerència Territorial de Justícia (aportant una fotocòpia del DNI compulsada es podrà sol·licitar al mateix servei de salubritat pública).
- certificat de capacitat física i psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos, expedit per un Centre de Reconeixement degudament autoritzat

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA OBTENCIÓ DE LA GUIA DE L'ANIMAL POTENCIALMENT PERILLÓS (PPP)
- original i còpia de la pòlissa d'assegurances amb una cobertura no inferior a 120.000 €, així com còpia del rebut
- fotocòpia de la cartilla sanitària on hi figurin almenys totes les dades personals de l'animal i les vacunes contra la ràbia (vacunes obligatòries i anuals).
- 2 fotografies iguals en mida carnet on aparegui el cap i la part frontal de l'animal.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971.48.41.57 (només informació)
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org (només informació)
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 27,89 €
Resposta al ciutadà: 1 mes
Marc Legal: Llei 50/1999, de 23 de desembre i l'ordenança municipal sobre la tinència d'animals domèstics
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: - La persona sol·licitant ha d'estar empadronada a Ciutadella
- Es pot sol·licitar en qualsevol moment de l'any
- La llicència té una vigència de 5 anys. Un cop passat aquest temps s'ha de renovar. I un cop a l'any s'ha de presentar el rebut de l'assegurança, el llibre de vacunes, la guia i la llicència.

 


Documents Relacionats: