Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 17 de maig al 2 de juliol

Gestions i serveis

Rètols i tendals


Objecte del Tràmit: Concessió o denegació de la llicència per penjar rètols i tendals en tot el terme municipal de Ciutadella
Àmbit de responsabilitat: àrea de Governació
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà que reunesqui els requisits establerts
Requisits a complir: presentar sol·licitud normalitzada
Documentació a presentar: - instància sol·licitud rètols i tendals
- fotocòpia de la llicència municipal d'obertura i funcionament del local
- plànol de situació a escala 1:2000
- memòria explicativa de les mides del rètol o tendal, el tipus de material, el color, el sistema d'enclavament a la paret, tenint en compte que s'ha d'ajustar a l'ordenança de rètols i tendals vigent
- presssupost
- fotografia de la façana
- croquis del rètol o tendal a escala 1:50
- superposició del rètol o tendal sobre el croquis de la façana, indicant les mides reals
- fotocòpia de l'alta o darrer rebut d'IAE de l'instal·lador del rètol o tendal

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971484157 (només informació)
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org (només informació)
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 55,78 €
Resposta al ciutadà: 1 mes
Marc Legal: Ordenança municipal de rètols. La normativa és diferent si la finca es troba en el nucli urbà o antic
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Es pot sol·licitar en qualsevol moment de l'any