· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Certificat per a obtenció cèdula de carència


Objecte del Tràmit: Aquest tràmit té com a objecte la concessió dels certificats per a l'obtenció de cèdules de carència
Àmbit de responsabilitat: àrea d'Urbanisme
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà que reunesqui els requisits establerts
Requisits a complir: Presentar sol·licitud normalitzada correctament emplenada
Documentació a presentar: - instància de sol·licitud normalitzada
- plànol de situació
- fotocòpia fitxa cadastral (carrer Nou de Juliol, 1)
- nota simple registral (Registre de la propietat, c/ Sant Nicolau, 163)
- fotocòpia del darrer rebut d'IBI

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Pça. des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971484157 (només informació)
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 27,80 €
Resposta al ciutadà: un mes
Marc Legal: PGOU de Ciutadella de Menorca, Llei 10/1990 de Disciplina Urbanística, PTI i la resta de normativa aplicable
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: En el cas que se li requereixi, haurà de presentar documentació complementària en el termini de 15 dies