· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Targetes carrega i descàrrega
Tramitar

Objecte del Tràmit: Targeta per a vehicles autoritzats per al transport de 3500 kg o menys, amb característiques comercials i/o de transport mixt
Àmbit de responsabilitat: Àrea de Governació
Qui ho pot demanar: Qualsevol particular empresa o comerç que reuneixi els requisits establerts
Requisits a complir: CRITERIS CONCESSIÓ:
- Empreses amb flotes d'1 a 5 vehicles, sols s'autoritzaran DOS vehicles
- Empreses amb flotes de 5 vehicles en endavant, sols se n'autoritzaran TRES.

Documentació a presentar: - Fotocopia alta IAE
- Fotocòpia del permís de circulació del vehicle
- Fotocòpia de l'assegurança en vigor del vehicle
- Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle
- Fotocòpia de la ITV en vigor
- Fotocòpia de l'Impost municipal de vehicles de tracció mecànica
- No tenir cap denúncia de circulació ferma pendent de pagament

Criteris de concessió:
- Només s'autoritzaran a vehicles comercials i/o de transport mixt i que no superin els 3.500 kg.
- Empreses amb flotes de 1 a 5 vehicles: només s'autoritzarà a dos vehicles.
- Empreses amb flotes de 5 o més vehicles: només s'autoritzarà a tres vehicles.
- En cas de canvi de vehicle, cessament de l'empresa o deteriorament de la targeta: s'haurà de lliurar la targeta antiga a dependències policials.
- En cas de pèrdua o robatori de la targeta: s'haurà d'acreditar la seva titularitat.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC. Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971.48.41.57 (només informació)
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà: Instància genèrica per a sol·licitar la tarja de càrrega i descàrrega i adjuntar la documentació fotocopiada.
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 27,89 €
Resposta al ciutadà: 1 mes aproximadament
Marc Legal: Ordenança municipal reguladora del trànsit. Els aspectes de mobilitat, l’impacte ambiental i la seguretat viària. BOIB núm. 27 de 23/02/2013.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: S'ha de presentar tota la documentació a l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà) mitjançant instància genèrica on s'ha de registrar d'entrada.
Totes les empreses estaran obligades a presentar sol·licituds telemàticament (mitjançant carpeta ciutadana).
L'interessat/da tindrà l'obligació de conèixer l'horari establert per a poder circular dins el casc antic.
Aquesta autorització no serà vàlida per a les empreses ni els diumenges, ni festius ni les vigílies de festius al capvespre.