· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Targeta de repartidors de la zona de vianants (Transportistes)
Tramitar

Objecte del Tràmit: Aquest tràmit té com objecte la concessió o denegació de la targeta groga que permet circular per a la zona de vianants, per a poder realitzar labors de càrrega i descàrrega de materials relacionats amb la seva activitat.
Àmbit de responsabilitat: Àrea de Governació
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà que reunesqui els requisits establerts
Requisits a complir: - El vehicle no pot superar els 3.500 Kg i ha de tenir permís de circulació per activitat económica o mixt.
- Les empreses amb una flota de vehicles no superior a 5 podran disposar d'un màxim de 2 targetes, per a flotes superiors a 5 vehicles un maxim de 3.
- En el cas de sol·licitud de nova targeta per canvi de vehicle, deteriorment, etc. s'haurà de lliurar l'antiga targeta a les dependències de la Policia local.
- En cas de sol·licitud de nova targeta per pèrdua, s'haurà d'acreditar la seva titularitat juntament amb la nova sol·licitud

Documentació a presentar: S'ha de presentar sol·licitud amb indicació del motiu pel qual es necessita circular per la zona de vianants, marca, model i matricula del vehicle i en cas d'empreses la documentació acreditativa d'alta IAE
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Oficina d'Atenció al Ciutadà - Plaça des Born,15
Per telèfon (només informació): 971.48.41.57 (només informació)
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà: Instància normalitzada.
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 27'89 €
Resposta al ciutadà: 1 mes aproximadament
Marc Legal: BOIB Núm. 027 - 23/febrer/2013 (núm.3206) - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora del trànsit, dels aspectes de mobilitat, de l'impacte ambiental i de la seguretat viaria. La circulació de vianants i les zones de prioritat de vianants estan contemplades en el Títol VI. Capítol II- Zones de prioritat de vianants. Artº. 64 - Zona de vianants.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Aquesta autorització per transitar per la zona de vianants s'haurà d'ajustar a les condicions horaries establertes.( Es troben a la mateixa tarja).
Qualsevol alteració de l'horari haurà de ser per causes puntuals, i s'haurà de posar en coneixement de la Policia Local i, aquesta, l'haurà d'autoritzar.
La persona interessada haurà d'exposar en un lloc visible aquesta targeta d'autorització en transitar per la zona de vianants.
No serà vàlida pels diumenges, ni pels festius ni les vigílies de festius al capvespre.
S'haurà d'extremar la prudència en conduir per la zona de vianants.
No es podrà superar, en cap cas, la velocitat de 10 km/h.
No s'autoritza l'estacionament del vehicle, ni la prolongació innecessària d'aquest per a les operacions de càrrega i descàrrega de materials, mercaderies o aliments.