· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Connexió al servei de clavegueram


Objecte del Tràmit: Aquest tràmit té com objecte la connexió al servei de clavegueram.
Àmbit de responsabilitat: Servei d'aigües municipals
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadá que reunesqui els requisits establerts.
Requisits a complir: Presentar instància normalitzada correctament emplenada
Documentació a presentar: Plànol d'smplaçament, a escala 1:2000 PG
Pressupost, signat pel/per la contractista
Llicència fiscal del/ de la contractista
LLicència d'obertura - (solament pels locals comercials)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971484157 (només informació)
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà: Instància normalitzada per: Connexió al servei de clavegueram
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: La tramitació d'aquesta llicència té un cost (segons les feines que es faixin)
Resposta al ciutadà: 1 mes
Marc Legal: Reglament per al servei d'abastament d'aigua potable del terme municipal de Ciutadella de Menorca, aprovat definitivament pel Ple de 08.09.05
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Es un tràmit obligatori, tant pel fet de la necessitat d'estar connectat a la xarxa com perquè ès necessària una llicència prèvia abans de l'execució de les obres, ja sigui les obres a l'interior de les parcel·les privades (conduccións fins al carrer), com les obres exteriors fins a connectar-se a la xarxa.
Si l'interessat desconeix l'estat de la xarxa general, en el departament de Serveis Generals, els delineants poden facilitar-li plànols indicatius de per on passa aquesta xarxa (amb l'objectiu de preveure les obres necessàries per a connectarse-se).