· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Canvi de titular d'una activitat


Objecte del Tràmit: Aquest tràmit té com objecte la comunicacio de transmissió de la llicència municipal d'obertura i funcionament d'una activitat concedida anteriorment a una altra persona física o jurídica
Àmbit de responsabilitat: Area de governacio
Qui ho pot demanar:
Requisits a complir: Presentar l'escrit de transmissió de la llicència d'obertura i funcionament de l'activitat
Documentació a presentar: En cas de que l'antic titular sigui persona fisica, s'haura d'adjuntar fotocopia del DNI del mateix.
En cas de que l'antic titular sigui persona juridica, l'escrit de comunicacio de transmissió de l'activitat haura de dur el segell de l'empresa en qüestio
En cas de no poder obtenir la signatura de l'antic titular, s'haurà d'adjuntar un certificat subscrit per tècnic competent indicant que no s'han efectuat modificacions substancials en el local respecte a la llicència d'activitat concedida i còpia del'escriptura de propietat (en cas de ser propietari i titular de l'activitat) o còpia del contracte d'arrendament

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC. Plaça des Born, s/n
Per telèfon (només informació): 971381050-971484157 (nomes informació)
Per correu: OAC. Plaça des Born, s/n
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 27,89 €
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: