· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Registre Municipal d’Associacions
Tramitar

Objecte del Tràmit: Tràmit mitjançant el qual una associació es dóna d'alta, baixa o modifica les seves dades al Registre Municipal d’Associacions
Àmbit de responsabilitat: Participació Ciutadana
Qui ho pot demanar: Totes les associacions que desenvolupen la seva activitat al municipi de Ciutadella
Requisits a complir: Estar inscrita al Registre d’Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Documentació a presentar: - Còpia simple del número de registre del Govern Balear.
- Declaració responsable conforme al fet que l’associació sol·licitant està inscrita al Registre d’Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 38 10 50 ext. 4202
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: tecnicapdc@ajciutadella.org (només informació)
Altres:
Plana web: www.carpetaciutadana.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: L’associació rebrà resposta a l’adreça que indiqui en la documentació i en el termini màxim de dos mesos.
Marc Legal: Reglament de participació ciutadana, títol VII, article 14.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: