· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Instal·lació, inici i exercici d'activitat itinerant


Objecte del Tràmit: Es tracta de declarar la instal·lació, inici i exercici d'activitats qualificades com a itinerant per la normativa autonòmica corresponent per part dels titulars de les mateixes i la comprovació de la documentació aportada per part de l'Ajuntament.
Àmbit de responsabilitat: Activitats i disciplina governativa
Qui ho pot demanar: Les persones físiques i jurídiques que vulguin exercir una activitat itinerant.
Requisits a complir: Disposar d'inscripció en el Registre autonòmic d'activitats itinerants.
Pagament de la taxa corresponent d'acord amb l'ordenança fiscal en vigor.

Documentació a presentar: 1) Declaració responsable d'instal·lació, inici i exercici d'activitat itinerant (model normalitzat).
2) Autorització o documentació acreditativa de la representació (art. 32.2 de la Llei 30/1992) per a la realització dels tràmits administratius, si escau.
3) Resolució de la inscripció en el Registre autonòmic d'activitats itinerants.
4) Plànol d'emplaçament a una escala adequada.
5) Autorització de l'organisme competent quan s'ubiqui en domini públic.
6) Certificat tècnic final de muntatge subscrit pel tècnic/a competent.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC. Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971.38.10.50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: oac@ajciutadella.org (informació)
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: 10 dies per esmenes
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Llei 7/2013, de 26 de novembre de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Documentació que genera l'Ajuntament:
1) Informe tècnic de l'enginyer
2) Resolucions
3) Notificacions