Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Certificat de viatge
Tramitar

Objecte del Tràmit: Serveix per acreditar la residència a les Illes Balears i així obtenir el descompte en el transport aeri i marítim corresponent.
Àmbit de responsabilitat: OAC
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona que estigui empadronada en el municipi i tengui la nacionalitat espanyola o dels estats membres de la Unió Europea
Requisits a complir: Estar empadronat en el municipi i tenir la nacionalitat espanyola o dels estats membres de la Unió Europea
Documentació a presentar: Espanyols: DNI, carnet de conduir o passaport
Estrangers: NIE (targeta de residència), passaport o carnet d'identitat del pais comunitari + certificat del registre de ciutadà de la Unió Europea

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC. Plaça des Born, s/n
Per telèfon (només informació): 971381050-971484157
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: (només informació)
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org.
Què ha de demanar el ciutadà: Presentar el document d'identitat. En el cas que el ciutadà ho faci a nom d'una altra persona ha d'aportar el seu document d'identitat.
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 0,67 € (presencial). Gratuit (on line)
Resposta al ciutadà: Aquest tràmit es fa en el mateix moment que se sol·licita
Marc Legal: Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: A partir de l'1 de setembre de 2012 els residents que vulguin accedir a la bonificació per al transport aeri i marítim hauran d'acreditar la seva residència mitjançant els següents documents:
Ciutadans espanyols: certificat de resident expedit per l'Ajuntament acompanyat amb el DNI com a document identificatiu. Per als ciutadans espanyols menors de 14 anys que no tenguin DNI, només serà necessari presentar el certificat de residència de l'Ajuntament
Ciutadans estrangers: certificat de residència expedit per l'Ajuntament acompanyat del document nacional d'identitat o passaport com a document identificatiu.
Aquests documents només seran vàlids als efectes d'acreditació de la residència, quan estiguin en vigor.