· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Canvi de domicili
Tramitar

Objecte del Tràmit: Tràmit mitjançant el qual el ciutadà fa canvi de domicili en el Padró Municipal d'Habitants
Àmbit de responsabilitat: OAC
Qui ho pot demanar: Totes les persones empadronades en el municipi
Requisits a complir: Estar empadronat en el municipi
Documentació a presentar: Document d'Identitat (passaport, DNI, NIE o llibre de família pels menors)
Justificant de domicili:
- en propietat (escriptura de propietat o rebut d'IBI, llum, aigua)
- contracte de lloguer
- autorització d'una persona major d'edat empadronada
- autorització del propietari de l'habitatge

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC. Plaça des Born, s/n
Per telèfon (només informació): 971 381 050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: oac@ajciutadella.org (només informació)
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà: Omplir l'imprès normalitzat de canvi de domicili i signar-lo
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà: Tràmit resolt en el mateix moment
Marc Legal: Reial Decret 2612/1996 pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: En el cas dels nadons, necessitareu presentar el llibre de família o el certificat de naixement.
En cas de separació legal, necessitareu el document de guarda i custòdia del menor.
Per al menor d'edat que s'empadroni només amb un dels progenitors, necessitareu la declaració responsable del progenitor per inscripció o canvi de domicili de menors no emancipats en el padró municipal amb fotocòpia del DNI del progenitor (pare o mare) i l'original del llibre de família.

 


Documents Relacionats: