· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Entitat


Nom: JAZZ OBERT. ASSOCIACIÓ D'AL·LIGÀTORS

Adreça: Av. Conqueridor, 73

Telèfon: 687576875

Adreça electrònica: jazz@jazzobert.com

Web: http://www.jazzobert.com

Tipus Organització: Música

Responsable: Bernat Casasnovas Benejam

Càrrec:

Àmbit d'actuació:

Finalitat: Difondre la música de jazz en tots els seus estils. Aconseguir que els músics de jazz de Menorca tenguin un espai per trobar-se i per practicar la música. Aquesta és una associació legalment constituïda i sense afany de lucre, on tot l'ànim està en reunir suport, subvencions i patrocinis que ajudin a portar a terme les activitats de l'associació.

Activitats que realitza: Organitzen un festival internacional de jazz cada any (primavera). Concerts durant tot l'any. Sessions de jazz didàctic per a instituts. A 2016, es va incorporar la secció de Menorca Lindy Hop dins l'associació de Jazz Obert amb la intenció d'organitzar de la ma ballades clandestines, fer classes Lindy Hop, organitzar dins el festival de jazz el Menorca Lindy Exchange, etc.

Adreça del local social: Av. Conqueridor, 73

Horari:

Tornar