Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Entitat


Nom: ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS I DIABÈTIQUES DE MENORCA (ADIME)

Adreça: C. de Picasso, 38

Telèfon: 971 350070 / 659 668615

Adreça electrònica: -

Web: -

Tipus Organització: Associacionisme

Responsable:

Càrrec:

Àmbit d'actuació:

Finalitat: Informar, formar, sensibilitzar i atendre persones diàbetiques, i la població en general. Disposició d'una psicòloga i una treballadora social.

Activitats que realitza: Jornades, xerrades diabetològiques. Colònies. Excursions. Venda d'aparells.

Adreça del local social: C. de Picasso, 38

Horari:

Tornar