· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Entitat


Nom: CAPELLA DIVÍDICA DE LA CATEDRAL DE MENORCA

Adreça: c/ del Seminari, 7 apartat de correus 303

Telèfon: 649875445

Adreça electrònica: cdavidica@gmail.com

Web:

Tipus Organització: Música

Responsable: Antoni Salvador Caules

Càrrec:

Àmbit d'actuació:

Finalitat: La nostra, és una associació cultural que va néixer l’any 1946, amb socis i uns estatuts modificats i actualitzats per darrera vegada el 7 d’abril de 1985 i el 13 de maig de 1990. Les finalitats de la nostra associació, com indiquen a l’article 3 són: - Sostenir un grup coral, l’actuació del qual es determina en diferents articles més endavant. - Participar en les més importants celebracions de l’Església, especialment a la Catedral de Menorca amb la interpretació del cant, sobretot polifònic. - Impulsar tota classe d’iniciatives destinades al cultiu dels valors humans i cristians, i, de manera especial els musicals a través de la seva Escola de Música i Cant (Fins els anys 90 no existia cap altra escola de música a Ciutadella tret de la nostra entitat) - Fomentar per mitjà de concerts públics la cultura artística del nostre poble. - Organitzar concerts, crear i mantenir una orquestra

Activitats que realitza:

Adreça del local social: c/ del Seminari, 7 apartat de correus 303

Horari:

Tornar