· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Ciutadella obre una borsa per formar parelles lingüístiques

- 08/11/2018 -
 Si vols ajudar a aprendre Català o si en vols aprendre tu, recorda que ja s’ha obert la borsa de voluntariat lingüístic i d’intercanvi multicultural, a través de la qual es podran constituir parelles o petits grups de persones interessades a aprendre la llengua catalana, o a ensenyar-la.

Ciutadella obre una borsa per formar parelles lingüístiques

Imatge08/11/2018

Si vols ajudar a aprendre la nostra llengua o si en vols aprendre tu, recorda que ja s’ha obert la borsa de voluntariat lingüístic i d’intercanvi multicultural, a través de la qual es podran constituir parelles o petits grups de persones interessades a aprendre la llengua catalana, o a ensenyar-la.

El Centre de Català de l’Ajuntament de Ciutadella (Casa de Cultura, carrer de l’Hospital Santa Magdalena, 1 2n pis, tel. 971 48 42 04) en rebrà les inscripcions i formarà els grups.

La iniciativa forma part del Pla de Dinamització Lingüística de Menorca, que impulsa el Consell Insular de Menorca i al qual l’Ajuntament de Ciutadella s’ha adherit formalment.

Per actuar com a aprenent o com a ensenyant voluntari en els tàndems lingüístics que s’hi formin, caldrà tenir un mínim de 16 anys i trobar-se formalment registrat a la borsa del Centre de Català.

Encara que es podran fer grups per a altres llengües estrangeres, la catalana haurà de ser obligatòriament una de les d’intercanvi lingüístic.Quin compromís adquireixen les persones inscrites?:

- Emprar obligatòriament el català com una de les llengües de l’intercanvi lingüístic i, si escau, la llengua estrangera que hom hagi indicat a la fitxa d’inscripció.

Ser responsable amb la parella lingüística i assistir a les trobades acordades o, en cas que no s’hi pugui anar, comunicar-ho amb l’antelació suficient.

- Fer un esforç per trobar-se amb la parella lingüística o amb el grup entre 6 i 8 vegades l’any.

- Comunicar al Centre de Català de Ciutadella qualsevol incidència que pugui sorgir durant les trobades o les activitats que tenguin lloc en el marc de la borsa.