Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 17 de maig al 2 de juliol

Grup municipal de UPCM

Joan Triay Lluch (Portaveu)
Antoni Florit Pons

 

Precs i/o preguntes d'UPCM

- 15/02/2018 -
Cliqueu aquí per a veure la informació.

Precs i/o preguntes del Grup Municipal d'UPCM

- 25/01/2018 -
Precs i preguntes del grup municipal d' UPCM per al plenari de gener de 2018

Accediu a la publicació per a veure els documents.

Moció de UPCM d’instar l’equip de govern a quantificar exactament i reclamar per escrit els sobrecostos assumits per l’Ajuntament amb relació als SANDACH

- 21/12/2017 -
  Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) d’instar l’equip de govern a quantificar exactament i reclamar per escrit al Consorci de Residus i Energia de Menorca i al Consell Insular del qual depèn els sobrecostos assumits per l’Ajuntament des del 18-07-2016 amb relació als SANDACH (subproductes animals no destinats al consum humà).

Moció d' UPCM amb relació a l’article 19.1 de l’Annex de Policia i sobre l’atorgament acumulatiu de gratificacions per conceptes similars

- 21/12/2017 -
Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb relació a l’article 19.1 de l’Annex de Policia i sobre l’atorgament acumulatiu de gratificacions per conceptes similars

Moció d'UPCM en relació a l' escorxador i els SANDACH

- 16/11/2017 -
Cliqueu per accedir-hi

Precs i/o preguntes d'UPCM al Ple d'octubre

- 19/10/2017 -
Precs i/o preguntes que presenta el grup municipal d'UPCM al Ple ordinari del mes d'octubre.

Moció que presenta UPCM en relació a l'absència d'un quiròfan reservat per la pràctica de cirugies urgents a l'Hospital Mateu Orfila

- 21/09/2017 -
Instar al IB Salut i a la Conselleria de Salut del Govern Balear a habitar a l'Hospital Mateu Orfila un quiròfan exclussivament destinat a atendre les cirugies urgents que es produeixin a l'illa..

Moció que presenta UPCM en relació a l'eliminació de SANDACH

- 21/09/2017 -
 1. Instar al equipo de gobierno a informar al Pleno de porqué no se han reducido los costes de la eliminación de SANDACH..2. Instar al equipo de gobierno a hacer cuanto está en su mano para reducir los costes de la eliminación...

Precs i preguntes del grup UPCM al Ple de juliol

- 20/07/2017 -
Cliqueu per accedir al document

Precs i preguntes d'UPCM al Ple de maig

- 18/05/2017 -
Cliqueu per accedir-hi

Proposta conjunta de tots els grups polítics representats a l'Ajuntament

- 18/05/2017 -
Adhesió a la petició formulada per Rafel Carretero Bagur i instar al Govern de les Illes Balears a actuar per a la localització i identificació dels cossos dels germans Sebastià Bartomeu Carretero Gornés, enterrats al cementeri de Bunyola, d'acord amb el que preveu la Llei 10/2016, de 13 de juny.

Proposta que presenten els grups PSM, PSOE, GxC i UPCM

- 18/05/2017 -
Adopció d'iniciatives legislatives que permetin a les entitats locals reinvertir el seu superavit i aplicar determinats ajustaments al càlcul de la regla de la despesa.

Precs i preguntes d'UPCM al Ple de març

- 16/03/2017 -
Cliqueu per accedir-hi

123
Tornar