Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

 PSM-MES

Regidors:

Joana Gomila Lluch
Josep Juaneda
Marta Marquès
Joana Gomila Lluch (Alcaldessa)
Josep Juaneda Mercadal
Marta Marqués Seguí


Jose López
Oriol Baradad
Laura Anglada
José López Bosch
Oriol Baradad Baldomà
Laura Anglada Seara

Portaveu del grup municipal:
Josep Juaneda Mercadal

Dades de contacte
Adreça: Captius de Constantinoble, 53


Altres informacions
Lloc web: https://www.psm-menorca.cat/
Xarxes Socials:
Correu electrònic:

 


 

Proposta de l' equip de govern d' aprovar un programa temporal d’impuls a les tasques de planejament municipal

- 16/03/2017 -
1. Aprovar el programa temporal d'impuls a les tasques de planejament municipal i declarar-lo com a prioritari als afectes de posar de manifest l'excepcionalitat del nomenament d'un/a arquitecta i un/a assessor jurídic com a funcionaris interns per a dur a terme aquest programa de reordenació de tasques en el Servei d'Ordenament del Municipi, durant el termini d'un any, i mentre es realitza el seguiment de les tasques d'elaboració del nou Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca, per oferir un servei adequat al ciutadà.

Proposta d'aprovar el projecte de declaració dels serveis de 0-3 anys com a serveis de caràcter prioritari

- 16/03/2017 -
1. Aprovar el projecta que s'adjunta per donar alternatives a les famílies que treballen, sobretot durant la temporada d'estiu, per poder tenir cura dels seus fills i filles dins l'horari laboral i per intentar que els infants estiguin ben atesos en els moments en què les famílies tenen dificultat per garantir una atenció acurada dels seus fills/es.

2. Declarar els serveis de 0-3 anys que s'inclouen al projecte com a prioritaris i que afecten serveis públics essencials per la nostra població.

Proposta de denominar la Sala d'Actes de la Casa de Cultura amb el nom de Joana de Vigo i Esquella

- 16/03/2017 -
1. Posar el nom de na Joana de Vigo i Esquella a la Sala d'Actes de la Casa de Cultura.
2. Posar una placa que així ho informi.
3. Convidar als alumnes i la mestra del grup de 5è de Pere Casasnovas, que participi de l'acte
d'inauguració d'aquesta placa.

Declaració institucional a favor de la declaració del corredor de cetacis de la demarcació marina llevantina-balear com a zona d'especial protecció d'importància per la Mediterrània (ZEPIM)

- 16/03/2017 -
Proposta de l'Àrea de Territori i Entorn: Declaració institucional a favor de la declaració del corredor de cetacis de la demarcació marina llevantina-balear com a zona d'especial protecció d'importància per la Mediterrània (ZEPIM), i aplicació d'un règim preventiu de protecció d'aquesta àrea així com mesures per a la reducció del renou submarí.

Proposta de donar suport a les peticions fetes per part de l'Equip d'atenció Primerenca i dels centres d'educació infantil de primer cicle de Menorca.

- 16/03/2017 -
Proposta de l'Àrea Socioeducativa: Donar suport a les peticions fetes per part de l'Equip d'Atenció Primerenca i dels centres d'educació infantil de primer cicle de Menorca.

Aprovació del manifest pel dia internacional de la dona i l'equitat de gènere.

- 13/02/2017 -
Proposta de l'àrea Socioeducativa en relació a la aprovació del manifest pel dia internacional de la dona i l'equitat de gènere.

Proposta relativa a la derogació de l'anomenat "impost al sol" i a favor de l'autoconsum mitjançant energies renovables

- 26/01/2017 -
L'Àrea de Territori i Entorn presenta una serie de propostes relatives a la petició de derogació de l'anomenat "impost al sol" i a favor de l'autoconsum mitjançant energies renovables

Proposta per a la restitució ambiental, condicionament, delimitació i neteja de l' entorn de Sa Vinyeta a través d' un conveni amb el Consell

- 15/12/2016 -
L'Àrea de Territori i Entorn exposa una sèrie de propostes en relació al conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella per executar l'actuació "Restitució ambiental, condicionament, delimitació i neteja de la zona recreativa del cami Vell de Sa Farola i l'entorn de Sa Vinyeta."

Proposta de l'Equip de Govern en relació al "Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones"

- 17/11/2016 -
L'àrea Socioeducativa exposa una sèrie de propostes en relació al manifest del dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones.

Proposta de l'Equip de Govern en relació a l'Avanç de la Revisió del Plà General

- 20/10/2016 -
L'àrea d'ordenament de municipi exposa una sèrie de propostes en relació a l'Avanç de la Revisió del Plà General d'Ordenació Urbana.

Proposta de l'Equip de Govern en relació a la connexió elèctrica entre Menorca i Mallorca

- 20/10/2016 -
L'àrea de Territori i Entorn exposa una sèrie de propostes en relació a l'enllaç de connexió elèctrica Mallorca-Menorca de Cala en Bosc

Proposta de l'equip de Govern en relació al prestec gratuït de gots reutilitzables

- 20/10/2016 -
L'àrea de Territori i Entorn exposa una serie de propostes en relació a l'aprovació del Reglament del préstec gratuït de gots reutilitzables gestionats pel servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ciutadella

Proposta de l'Equip de Govern en relació a la venda ambulant

- 15/09/2016 -
L'àrea de Dinamització econòmica exposa una sèrie de propostes en relació a l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la venda ambulant en el terme municipal de Ciutadella.

Proposta de l'Equip de Govern sobre l'aprovació del reglament del Consell Municipal d'Esports

- 15/09/2016 -
L'àrea Socioeducativa exposa una sèrie de propostes en relació a l'aprovació del reglament del Consell Municipal d'Esports.

Proposta de l'Equip de Govern en relació a la plantilla de la Policia Local

- 15/09/2016 -
L'àrea d'organització i seguretat ciutadana exposa una sèrie de propostes en relació a la millora de la plantilla de la Policia Local de Cituadella.

Proposta de l'Equip de Govern sobre la modificació de la regla de despesa

- 15/09/2016 -
L'àrea d'organització i seguretat ciutadana exposa una sèrie de propostes sobre la modificació de la regla de despesa i la millora del model de finançament dels ajuntaments.

Proposta de l'Equip de Govern de declarar el municipi de Ciutadella contrari al TTIP

- 21/07/2016 -
L'Àrea de dinamització econòmica exposa una sèrie de propostes sobre declarar el municipi de Ciutadella contrari al TTIP

Proposta de l'Equip de Govern de donar suport al Congrés Internacional de la Pedra en Sec 2018

- 21/07/2016 -
L'àrea Socioeducativa demana al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella que acordi donar suport a la Societat Històrico Arqueològica Martí i Bella per acollir l'organització del Congrés Internacional de la Pedra en Sec per a l'any 2018.

Tornar