Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gent x Ciutadella (GxC)

Regidors:

Nati Benejam
Sergi Servera
Sebastià Servera
Natividad Benejam Bagur
Sergio Servera Moreno
Sebastià Servera Moll


Portaveu del grup municipal:
Sebastià Servera Moll

Dades de contacte
Adreça: Plaça Dalt Els Penyals, 12 (local de Podem)


Altres informacions
Lloc web: www.gentxciutadella.info/

Xarxes Socials: www.facebook.com/gentxciutadella
Correu electrònic: gentxciutadella@gmail.com


 

 

Gas natural com a combustible a la central tèrmica

- 25/01/2018 -
Proposta de l' equip de govern en relació al canvi a gas natural com a combustible a utilitzar a la central tèrmica de Menorca i sobre l’enllaç elèctric Mallorca-Menorca Entreu a la noticia per accedir al document

Proposta d’aprovar inicialment el Projecte de la xarxa de clavegueram de la urbanització de Cala Morell

- 21/12/2017 -
Proposta d’aprovar inicialment el Projecte de la xarxa de clavegueram de la urbanització de Cala Morell

Proposta relativa al model d’educació 0-3 davant la iniciativa del Govern Balear de crear una doble xarxa d’escoletes infantils i guarderies assistencials

- 21/12/2017 -
Proposta relativa al model d’educació 0-3 davant la iniciativa del Govern Balear de crear una doble xarxa d’escoletes infantils i guarderies assistencials

Proposta de resolució de les al·legacions i d'aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici de 2018

- 21/12/2017 -
 Proposta de resolució de les al·legacions i d'aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici de 2018, que comprèn el de l'entitat mateixa i els dels patronats municipals d’Escoles Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella i el de la Fundació Ciutadella Cultura, així com les plantilles de personal

Proposta conjunta per donar el nom de "Tita Llorens" a la piscina municipal de Ciutadella de Menorca

- 21/09/2017 -
 Tots els grups municipal presenten aquesta proposta en relació a posar-li el nom de "Tita Llorens" a la piscina municipal de Ciutadella de Menorca.

Proposta relativa a la designació de les festes locals de l'any 2018

- 20/07/2017 -
  Clicau per a veure la proposta al document adjunt

Proposta d’aprovar el primer Pla de subvencions de l’Ajuntament de Ciutadella

- 20/07/2017 -
  Clicau per a veure la proposta al document adjunt

Proposta d’aprovar inicialment l’Ordenança general reguladora de preus públics

- 20/08/2017 -
  Clicau per a veure la proposta al document adjunt

Proposta d'aprovació de la Política de Medi Ambient per a la gestió de les platges de Ciutadella

- 20/07/2017 -
 Clicau per a veure la proposta al document adjunt

Proposta de l'Àrea Socioeducativa per l'aprovació del Reglament municipal del servei de menjar a domicili de Ciutadela de Menorca.

- 15/07/2017 -
1. Aprovar inicialment el Reglament municipal del servei de menjar a domicili, tal com consta a l'expedient.2. Publicar l'acord d'aprovació inicial d'aquest reglament per tal que, a partir del dia següent d'aquesta publicació al BOIB, s'obri el període d'informació pública, de 30 dies, en el qual es puguin presentar al·legacions per part de qualsevol ciutadà. (...)

Proposta de l'Àrea Socioeducativa per la dotació de recursos necessaris per atendre la diversitat de tots els centres educatius

- 15/07/2017 -
1. Que la Conselleria d'Educació faci la dotació de recursos necessàris per a atendre la diversitat de tots els centres, tenint en compte els diferents diagnòstics i les seves característiques, i no a partir d'un paràmetre numèric que no reflecteix la realitat.2. Que els criteris de dotació de recursos a les UEECO permetin una vertadera educació inclusiva que suposa acompanyament constant de l'alumnat, per tal que pugui participar en activitats de grups ordinaris.3. Que la Conselleria vetlli per tal que els recursos que corresponen a les necessitats de cada centre arribin a principi de curs, fruit d'una planificació i una previsió adequades. (...)

Proposta de l'Àrea Socioeducativa pel Pacte de Milà

- 15/07/2017 -
1.Que l'Ajuntament de Ciutadella reculli les recomanacions emanades del Compromís de Mongofre per treballar per una alimentació saludable i que contribueixi al benestar social i a la generació de sostenibilitat. (...)

Proposta d'alcaldia sobre el reglament agrupació local de voluntaris de protecció civil de Ciutadella de Menorca

- 15/07/2017 -
1. Aprovar inicialment el Reglament de l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil de Ciutadella de Menorca, tal com s'ha presentat i consta a l'expedient. (...)

Proposta de tots els grups polítics representats a l'Ajuntament en relació a la llei 10/2016

- 18/05/2017 -
1. Que el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca aprovi adherir-se a la petició formulada per Rafel Carretero Bagur i instar al Govern de les Illes Balears a actuar per a la localització i identificació dels cossos dels germans Sebastià i Bartomeu Carretero Gornés, enterrats al cementeri de Bunyola, d'acord amb el que preveu la llei 10/2016, de 13 de juny. 

Proposta que presenten el grups PSM, PSOE, GxC i UPCM

- 18/05/2017 -
Adopció d'iniciatives legislatives que permetin a les entitats locals reinvertir el seu superavit i aplicar determinats ajustaments al càlcul de la regla de la despesa.

Proposta de denominar la Sala d'Actes de la Casa de Cultura amb el nom de Joana de Vigo i Esquella

- 16/03/2017 -
1. Posar el nom de na Joana de Vigo i Esquella a la Sala d'Actes de la Casa de Cultura. 2. Posar una placa que així ho informi. 3. Convidar als alumnes i la mestra del grup de 5è de Pere Casasnovas, que participi de l'acte d'inauguració d'aquesta placa.

12
Tornar