· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Com aconseguir una Ciutadella més neta i agradable pera a tothom?La col·laboració i la participació ciutadana també és important per analitzar quines dificultats hi ha, quines necessitats existeixen i com poden millorar la neteja de Ciutadella i la implicació ciutadana.

És important comptar amb la visió i la vivència quotidiana de tots els veïns i les veïnes, les entitats, les empreses i la resta de col·lectius. Aquesta informació serà molt útil a l'Ajuntament per complementar la visió que ja té i per definir les accions a realitzar per millorar entre totes i tots la ciutat que volem.

Per a facilitar la vostra participació, posam al vostre abast una senzilla eina anomenada DAFO, que ens servirà per identificar allò que funciona i allò que s'ha de millorar del nostre municipi i també per identificar amb quins recursos comptam o quines propostes hi hauria per fer front a la problemàtica que es planteja de neteja de Ciutadella. DAFO: debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats.

El termini per retornar-ho emplenat és fins el 28 d'abril. Ho podeu fer en línia a través del formulari que teniu a baix.

   
Tornar