Inici Publicació:25-05-2017
Fi Publicació:15-06-2017

Bases per a la selecció de professionals graduats o diplomats en turisme per formar part d'una borsa per, si fos procedent, cobrir temporalment el lloc de tècnic en turisme