Inici Publicació:17-08-2017
Fi Publicació:31-08-2017

Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per reforma d’habitatge entr e mitgeres per convertir en hotel d’interior a Ses Andrones, 35