Inici Publicació:17-08-2017
Fi Publicació:31-08-2017

Expedient altràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per rehabilitació d’edifici entre mitgeres i canvi d’ús a local comercial en planta baixa i soterrani a Sant Onofre, 20