Inici Publicació:12-09-2017
Fi Publicació:25-09-2017

Convocatòria als aspirants que han acreditat estar en possessió del nivell B2 de català o han realitzat i aprovat la primera prova de coneixements de llengua catalana establerta a les bases de la borsa de treball per cobrir substitucions i /o vacants en interinitat de llocs de feina d'auxiliar administratiu