Inici Publicació:28-11-2017
Fi Publicació:14-12-2017

Expedient al tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per Reforma i canvi d’ús d’habitatge entre mitgeres ahotel d’interior a Murada d’Artrutx, 17