Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 17 de maig al 2 de juliol

Formalitzacions de contracte

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicació
369/2014Serveis CONTRACTE SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA Obert criteri preu
1641/2014Serveis Servei d'assistència sanitària extrahospitalària per a les Festes de Sant Joan Procediment negociat sense publicitat
2186/2014Serveis Servei de lloguer, manteniment i neteja dels sanitaris portàtils químics per a vàries de les platges de Ciutadella, temporada turísitca 2014. Procediment negociat sense publicitat
3992/2014Serveis Licitació contracte de serveis de vigilància, salvament i socorrisme a diverses platges del terme municipal de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu
6984/2013Serveis ANUNCI LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE PISCINA COBERTA I DOCÈNCIA D'ACTIVITAT AQUÀTIQUES DE CIUTADELLA DE MENORCA Obert criteri preu
3332/2013Serveis NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE LLOGUER, MANTENIMENT I NETEJA DELS SANITARIS QUÍMICS A LES PLATGES URBANES DE CALA DEGOLLADOR (PLATJA GRAN), SA CALETA, SANTANDRIA, CALA BLANCA I CALES PIQUES DE CIUTADELLA DE MENORCA PER A LA TEMPORADA D'ESTIU 2013 Procediment negociat sense publicitat
4199/2013Serveis SERVEI ASSISTÈNCIA EXTRAHOSPITÀLARIA FESTES SANT JOAN 2013 DE CIUTADELLA DE MENORCA Procediment negociat sense publicitat
6984/2013Serveis ANUNCI CONTINUITAT DEL PROCEDIMENT DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI PUBLIC DE PISCINA MUNICIPAL A CIUTADELLA DE MENORCA Obert criteri preu
9814/2013Serveis ANUNCI LICITACIÓ PER AL CONTRACTE D'UNA PÒLISSSA D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILIAT CIVIL/ PATRIMONIAL DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS Obert criteri preu
6894/2014Serveis Licitació contracte reservat de serveis d'elaboració i repartiment de menjar a domicili pels usuaris dels Serveis Socials del municipi de Ciutadella de Menorca. Obert criteri preu
12


 RSS

 Tornar