Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Formalitzacions de contracte

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicació
6990/2016Serveis Contracte del servei de vigilància i seguretat privada, sense armes, a les dependències del servei d'Atenció Social de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu
1972/2015Serveis Contracte del servei de desinfecció, desinsectació i desratització del casc urbà, urbanitzacions i edificis municipals del terme municipal de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu
1874/2016Serveis Contracte del servei d'assistència sanitària extrahospitalària durant les festes de Sant Joan 2016 Procediment negociat sense publicitat
1010/2016Serveis Contracte del servei de lloguer, manteniment i neteja de sanitaris químics a diverses platges de Ciutadella de Menorca. Obert criteri preu
1013/2016Serveis Contracte del servei de vigilància, salvament, socorrisme i informació de les platges del municipi de Ciutadella de Menorca i la piscina descoberta municipal per a la temporada 2016 Obert criteris múltiples
2015/5067Serveis Adjudicació del contracte de serveis assistencials diversos per a usuaris del servei d'atenció social de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu
3079/2015Serveis Contractació d’un servei d'assistència sanitària extrahospitalària a prestar amb motiu de la celebració de les properes Festes de Sant Joan 2015 Procediment negociat sense publicitat
8827/2015Serveis Contractació de l'assegurança del parc mòbil de vehicles de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Procediment negociat sense publicitat
10047/2015Serveis Contracte reservat del servei de manteniment de les urbanitzacions i les zones turístiques de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples


 RSS

 Tornar