· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Altres contractes (administratius no típics; especials...)

Concessió d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació de diferents serveis de temporada a les platges del municipi de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 10836/2016

Data aprovació: 22-02-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 20-03-2017

Obertura pliques: 28-03-2017, a les 08.00 hores, al despatx de l'Alcaldia. 10-04-2017, a les 11.00 hores, al despatx de l'Alcaldia (documentació més avall). 21-04-2017, a les 10.00 hores, a la Sala de Juntes (documentació més avall).

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació:

Òrgan aprovació: Alcaldia

Empresa:

Import:

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord:


 


Tornar