· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Contracte del servei de redacció d'un estudi per a la descripció i valoració dels llocs de treball a efectes d'ordenar els diferents llocs mitjançant una RLT de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

Núm. Exp: 6112/2017

Data aprovació: 12-07-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 37.190,08 €

Data límit de presentació d'ofertes: 11-08-2017

Obertura pliques: Dia 29/08/2017 a les 9h.

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar