Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 17 de maig al 2 de juliol

Serveis

Licitació per a l'adjudicació del contracte del servei de la cobertura d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial (lot 1) i d'accidents col·lectius per les festes de Sant Joan (lot 2) de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 8285/2017

Data aprovació: 29-11-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 45.980,08 €

Data límit de presentació d'ofertes: 22-12-2017

Obertura pliques: 

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar