· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

Contracte d'execució de les obres del projecte "Reforma de les infraestructures dels carrers Mossèn Josep Salord i Farnés i Josep Mª Fivaller" del terme municipal de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 2318/2018

Data aprovació: 06-03-2018

Òrgan aprovació: Alcaldia

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 324.077,10 €

Data límit de presentació d'ofertes: 30-03-2018

Obertura pliques: 

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar